Month

September 2018

1 слика – 1000 зборови

Легендите на ВАРДАР – ветераните на едно место. Борко Талевски, Зоран Гапиќ, Венцо Саздов, Марин Кочов, Тихо Матевски, Митре Зaфировски Една слика...
Read More