Вардар и македонските кошаркарски легенди

ПРЕТСЕДАТЕЛИ КОИ ОСТАВИЛЕ НАЈГОЛЕМА ТРАГА ВО КК ВАРДАР

Андреа Теофилов
Деспот Колачевски
Киро Воиновски
Петко Гашевски
Мирослав Котевски
Владимир Воиновски

СИТЕ ТРЕНЕРИ НА КК ВАРДАР

Асен Николовски
Драгослав Лазиќ
Борис Соколов
Страшо Ромевски
Тихомир Матевски
Александар Домлевски
Амди Муса
Венцислав Саздов
Митко Луковски
Боби Митев
Благоја Печалов
Александар Тодоров
Марјан Лазовски
Панче Милевски
Борче Даскаловски
Бране Андриевски
Ѓорѓи Кочов

НАЈЗВУЧНИТЕ КОШАРКАРИ ВО ИСТОРИЈАТА

Тошо Тодоровски
Душко Мартиновски
Владимир Воиновски
Страшо Ромевски
Етем Омерагиќ
Зоран Гапиќ
Б. Игновски
Дане Стојковски
Амди Муса
Тихомир Матевски
Марјан Лазовски
Бобан Самарџиски
Војислав Зивчевиќ
Перо Блажевски
Слободан Петровски
Будимир Јоловиќ
Енис Хаџибулиќ
Синиша Аврамовски
Емил Рајковиќ
Горан Самарџиев
Димитар Мираковски
Златко Гоцевски
Димче Тасовски
Дарко Соколов
Александар Костовски
Марјан Ѓуров
Кирил Николовски
Марко Симоновски
Ивица Димчевски
Војдан Стојановски
Дамјан Стојановски