Формирање на КК Вардар

Откако безусловно се доаѓа и до  договор  со  челниците  на тогаш постоечките спортски друштва ЖСД Победа и МСД Македонија, на 20 јули 1947 година во преполната сала на  кино „Вардар“, со фузија на „По- беда“ и  „Македонија“  почнува  да работи и живее Спортското друштво  Вардар.   Во   рамките   на ова друштво се формира и кошаркарската секција како еден од основоположничките спортови на СД Вардар. Од тој ден всушност, почнува и животот на КК Вардар.

КК ВАРДАР

основан во рамките на СД Вардар

20 јули 1947

Прв претседател на СД Вардар:

Димче Беловски

Прв претседател на КК Вардар:

Андреа Теофилов

Прв тренер на КК Вардар:

Асен Николовски

Бои на клубот:

Црвено-црна (од 1963 година). Први бои на клубот се сино- бела

Прво игралиште:

„Соколана“