Сениорски тим жени

Спасовска Кирила

Дрес: 1
Позиција: бек шутер
Висина: 166

Стојанова Јована

Дрес: 4
Позиција: бек
Висина: 163

Станоевска Симона

Дрес: 5
Позиција: бек шутер
Висина: 167

Лазарова Емилија

Дрес: 6
Позиција: бек шутер 
Висина: 164

Деловска Симона

Дрес: 7
Позиција: бек шутер
Висина: 167

Наков Славица

Дрес: 8
Позиција: бек  
Висина: 170

Спрејдли Кејтлин

Дрес: 9
Позиција: крилен центар  
Висина: 180

Муса Едина

Дрес: 10
Позиција: крило  
Висина: 177

Стоева Софија

Дрес: 11
Позиција: бек  
Висина: 163

Петрушевска Јована

Дрес: 12
Позиција: центар  
Висина: 185

Николовска Ивона

Дрес: 13
Позиција: центар  
Висина: 180

Јаневска Кристина

Дрес: 14
Позиција: крило  
Висина: 181

Јоловиќ Јована

Дрес: 15
Позиција: крилен центар 
Висина: 182

Трајковска Ева

 Дрес: 15
Позиција: крило
Висина: 173

Георѓиева Форка

Дрес: 20
Позиција: бек шутер 
Висина: 168

Лалкова Сандра

Дрес: 23
Позиција: бек шутер 
Висина: 170